Hukuki çeviride; hem içeriğin tamamen doğru olması, hem çeşitli hukuk sistemleri arasındaki farklılık ve paralelliklerin göz önünde bulundurulması, hem de hukuki terimlerin uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Hukuki çeviriler konusunda kesinlik ve tamlık, kaynak metne ve konunun içeriğine bağlılığı gerektirir. Türk hukuk dilinde yer alan ve özel anlamlar içeren yabancı sözcükler gibi diğer dillerde de hukukun kendine has bir jargonu vardır. Yabancı bir dilde yazılmış belirli bir kanun veya yönetmeliğin bizim hukuk dilimize uygun bir biçimde ve doğru çevrilmesi ağır bir iştir ve kapsamlı araştırmalar yapılmasını gerektirebilir.

Hukuki metinler kuruluşumuzda, hukuk çevirisi üzerinde yoğun olarak çalışan dil uzmanları ve hukukçular tarafından çevrilmektedir.

Hukuki çeviri hizmetlerimiz kapsamında genel mevzuat ve yasal metinlerin yanı sıra Vekaletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler ve diğer her tür hukuki belgelerin Türkçe ve İngilizce çevirisini, yeminli tercüme ve yasal metinlerin çevrilmesi konusunda uzmanlaşmış profesyonel ekibimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz.

Hukuk tercümesi hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurunuz.

Hukuki Çeviri